Důležitá informační tabule

Informace
Dne 14.2.2020 ordinace pouze do 9:30hod.